1. Εισαγωγή

Οι ιστότοποι με διεύθυνση www.lil-lets.com, www.lil-lets.co.uk, www.becomingateen.com, www.becomingateen.co.uk και όλοι οι σχετικοί τόποι που συνδέονται με τις διευθύνσεις www.lil-lets.com, www.lil-lets.co.uk, www.becomingateen.com και www.becomingateen.co.uk της Lil-Lets, οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τοποθεσιών Lil-Lets σε όλον τον κόσμο (οι «Ιστότοποι») ανήκουν στην και διευθύνονται από την Lil-lets UK Limited και οι εκφράσεις «Lil-Lets», «εμείς», «μας» αναφέρονται στην Lil-lets UK Limited (της οποίας ο αριθμός επιχείρησης είναι 548990) με έδρα τη διεύθυνση 3rd Floor Radcliffe House, Blenheim Court, Solihull, B91 2AA.

Η Lil-lets UK Limited δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτική σας ζωή. Η παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου») καθορίζει τις πολιτικές μας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες των Ιστοτόπων ή αυτά που έχουν ήδη παρασχεθεί ή πρόκειται να μας παρασχεθούν. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής των χρηστών των Ιστοτόπων μας. Είμαστε πρόθυμοι να αποκτήσουμε, να διατηρήσουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων σας) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων 2018 και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και καταλαβαίνουμε ότι, ως επισκέπτης στους Ιστότοπους, προτιμάτε να έχετε τον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών και προτιμήσεων. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε ή να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες και προτιμήσεις όταν επισκέπτεστε ορισμένες περιοχές των Ιστότοπων ή ζητάτε πληροφορίες.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τις πολιτικές μας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες των Ιστοτόπων ή που μας έχουν παρασχεθεί. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης των Ιστότοπων που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους παρακάτω εγκεκριμένους σκοπούς, καθώς και για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εύλογα αναγκαίο για τη σωστή διαχείριση της σχέσης μας με εσάς και τους Ιστότοπους.


2. Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας:

 • πληροφορίες που παρέχετε εσείς όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς, κατά την εγγραφή ή τη συμπλήρωση τυχόν εντύπων. Ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται κατά τη στιγμή της εγγραφής σας για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας, κατά τη δημοσίευση υλικού ή κατά την αξίωση παροχής περαιτέρω υπηρεσιών·
 • πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς που παρέχονται από εμάς.·
 • πληροφορίες που παρέχετε όταν μας δίνετε πληροφορίες ή συμπληρώνετε φόρμες προφίλ και ερωτηματολόγια. Παρακολουθούμε τα πρότυπα επισκεψιμότητας των πελατών και τη χρήση των Ιστότοπων, γεγονός που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την υπηρεσία που παρέχουμε.
 • λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων και των προτύπων επισκεψιμότητας, των δεδομένων τοποθεσίας, των ιστολογίων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το αν αυτό απαιτείται για τους δικούς μας χρεωστικούς ή άλλους σκοπούς, καθώς και των πόρων στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση.·
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πιθανό να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας· και
 • Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω των Ιστοτόπων.

3. Αλλαγές στην πολιτική μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στο μέλλον στην Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, βάσει της οποίας συλλέχθηκαν. Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά τους Ιστότοπους, θα πρέπει να συνεχίσετε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για ενημερώσεις και τροποποιήσεις, καθώς θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών.


4. Πώς αποθηκεύουμε και διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες;

Όλοι οι υπάλληλοί μας υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών των πελατών. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες διατηρούνται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και έντυπα αρχεία. Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε από κακή χρήση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε κατά το ανθρωπίνως δυνατόν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται στους Ιστοτόπους μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα δεδομένα σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις αυστηρές διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτουμε για την προστασία των δεδομένων σας.


5. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε;

Χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς ή διατηρούνται σε σχέση με το άτομό σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας·
 • για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης υπηρεσίας·
 • για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας·
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβαση έχει συναφθεί μεταξύ ημών και υμών·
 • για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν (στην περίπτωση που έχετε συναινέσει να επικοινωνούμε μαζί σας για τέτοιους σκοπούς)·
 • για τη διεξαγωγή ελέγχων, έρευνας και ανάλυσης προκειμένου να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε·
 • για τη διαβίβαση των στοιχείων σας (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του λογαριασμού) σε συναφή τρίτα μέρη, δημόσιους οργανισμούς, βιομηχανικούς οργανισμούς και ρυθμιστές, όπως εύλογα απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησής μας·
 • για την αποκάλυψη των στοιχείων σας σε κυβερνητικούς και συναφείς οργανισμούς, όπως απαιτείται από το νόμο·
 • για την διαμόρφωση ενός προσωπικού προφίλ, έτσι ώστε να μπορούμε να σας παράσχουμε στοχευμένη πληροφόρηση·
 • για την έκδοση στατιστικών αναφορών σχετικά με τις συμπεριφορές, τις εμπειρίες, τις ανατροφοδοτήσεις, τις ανησυχίες ή τις καταγγελίες καταναλωτών·
 • για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των Ιστοτόπων μας παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
 • για να σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην υπηρεσία μας· και
 • για να σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην υπηρεσία μας· και

6. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Παρέχοντάς μας πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας, συμφωνείτε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων για τους σκοπούς που ορίζονται στην και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.


7. Μάρκετινγκ

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους που επιλέξαμε για εμπορικούς σκοπούς ή ενδέχεται να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες άλλων οργανισμών. Εμείς, ή τρίτος που επιλέξαμε, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης ηλεκτρονικής υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων προκειμένου να σας ανακοινώσουμε προσφορές προϊόντων, υπηρεσίες ή πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμφωνείτε να επικοινωνούμε μαζί σας με αυτούς τους τρόπους για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ από εμάς ή τρίτους που εμείς επιλέξαμε (εκτός από τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει), παρακαλούμε να το αναφέρετε στη σελίδα εγγραφής. Αν αργότερα αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από την Lil-lets, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο unsubscribe στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή μπορείτε να μας στείλετε email στη διέυθυνση consumerrelations@lil-lets.com ή privacy@lil-lets.com. Αφού αποχωρήσετε, δεν θα στείλουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους (πέραν της περίπτωσης διαχείρισης της προσφοράς ή της παροχής των πληροφοριών που ζητήσατε). Ωστόσο, δεν θα μπορέσουμε να ανακαλέσουμε τα στοιχεία σας από τρίτους που τα έχουν ήδη λάβει προτού αποχωρήσετε.


8. Προωθήσεις

Εάν υποβάλλετε τα στοιχεία σας σε σχέση με μια προσφορά, έρευνα ή δωρεάν κλήρωση, ενδέχεται να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε τρίτους, με τους οποίους διοργανώνουμε την προσφορά, την έρευνα ή την δωρεάν κλήρωση. Σε περίπτωση που ζητήσατε να μην επικοινωνήσουν μαζί σας τρίτα μέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής για την προώθηση, το τρίτο μέρος θα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο για τη διαχείριση της προσφοράς, την ενημέρωση των νικητών, την παράδοση του βραβείου/των βραβείων στους νικητές, τη δημοσιοποίηση της λίστας των νικητών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή για οτιδήποτε είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαχείριση της προσφοράς, της έρευνας ή της δωρεάν κλήρωσης.


9. Αποκάλυψη των πληροφοριών σας

Θα μοιραστούμε τα στοιχεία σας μεταξύ των εταιρειών μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων και χώρων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών μας και των μελλοντικών κατόχων των Ιστότοπων.

Προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες και άτομα για να εκτελούν λειτουργίες εξ ονόματός μας, όπως παράδοση πακέτων, αποστολή αλληλογραφίας, παροχή βοήθειας μάρκετινγκ, ανάλυση δεδομένων και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αυτές οι εταιρείες και άτομα ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Εμείς όμως θα αποκαλύψουμε μόνο εκείνα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σε περίπτωση που το ζητήσετε, μπορούμε να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε δικαστήριο, ρυθμιστικό φορέα, αστυνομική αρχή ή άλλη παρόμοια αρχή σε οποιαδήποτε έρευνα ή διαδικασία που αφορά εσάς ή τη χρήση του Ιστοτόπου. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση πληροφοριών στις εν λόγω αρχές σχετικά με τις επικοινωνίες που έλαβαν χώρα μέσω του Ιστοτόπου, όταν η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται ή όταν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με ομάδες πελατών, χωρίς να αποκαλύπτουμε την ταυτότητα των ατόμων, με σκοπό να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών και να βρούμε τρόπους βελτίωσης της υπηρεσίας μας.

Θεωρούμε ότι οι βάσεις δεδομένων μας (οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία) αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχείρησής μας και δεν θα δώσουμε ή θα πωλήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε εξωτερικό οργανισμό για χρήση εκ μέρους του σε διαδικασίες μάρκετινγκ ή προσέλκυσης πελατών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.


10. Cookies - Τι είναι αυτά και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια ηλεκτρονικών πληροφοριών που ένας ιστότοπος μπορεί να μεταφέρει στο σκληρό δίσκο σας με σκοπό τη διατήρηση αρχείων της επίσκεψής σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους, τα cookies θα χρησιμοποιούνται για να μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε καλύτερα την επίσκεψή σας στις ατομικές σας προτιμήσεις, βοηθώντας μας έτσι να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους Ιστότοπους. Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες περιήγησης των χρηστών μας, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα ατόμων. Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies και η χρήση τους είναι καθιερωμένη στο Διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των cookies μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε cookies για:

 • να απλοποιήσουμε τη διαδικασία σύνδεσης για εγγεγραμμένους χρήστες·
 • να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η πραγματική ταυτότητα των εγγεγραμμένων χρηστών·
 • να παράσχουμε τους μηχανισμούς του online shopping·
 • να είναι δυνατή η παρακολούθηση των προτύπων επισκεψιμότητας και χρήσης·
 • να αναφέρουμε συνολικές πληροφορίες στους διαφημιζόμενούς μας· και
 • να αναφέρουμε συνολικές πληροφορίες στους διαφημιζόμενούς μας· και

Κατά την επίσκεψή σας στους Ιστοτόπους μας θα σας αποσταλούν ανώνυμα cookies που θα παρακολουθούν τα πρότυπα περιήγησης και θα δημιουργούν ένα δημογραφικό προφίλ. Εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας κατά τρόπον ώστε να απορρίπτει τα cookies, το σύστημά μας θα εκδίδει cookies όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Στην περίπτωση που έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση Lil-Lets σε έναν άλλο ιστότοπο που συνδέεται με κάποιον από τους Ιστότοπους, ενδέχεται επιπλέον να σας αποσταλεί ένα ανώνυμο cookie που θα μας επιτρέψει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και να διαχειριστούμε τη σχέση μας με τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Λάβετε υπόψη ότι οι διαφημιζόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Μολονότι δεν χρειάζεται να επιτρέπετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να δέχεται cookies για να περιηγηθείτε σε μεγάλο μέρος των Ιστότοπων ή για να έχετε πρόσβαση σε πολλές από τις υπηρεσίες μας, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies εάν επιθυμείτε να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές που προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία cookie. Εάν θέλετε να μάθετε πώς να το κάνετε, δείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό ωστόσο μπορεί να περιορίσει τη χρήση ορισμένων τμημάτων των Ιστοτόπων.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies στον ιστότοπο:

_utma A

Cookie της Google Analytics, το οποίο καταγράφει τον αριθμό επισκέψεων ενός χρήστη, καθώς και την ώρα της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψής του.

_utmb A

Cookie της Google Analytics, το οποίο αποθηκεύει λεπτομέρειες σχετικά με τη στιγμή που ένας χρήστης εισέρχεται σε έναν ιστότοπο.

_utmc A

Cookie της Google Analytics, το οποίο αποθηκεύει λεπτομέρειες της στιγμής κατά την οποία ένας χρήστης εγκαταλείπει τον ιστότοπο.

_utmz A

Cookie της Google Analytics, το οποίο καταγράφει από πού προέρχεται ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τη μηχανή αναζήτησης, τις λέξεις-κλειδιά και τους συνδέσμους που χρησιμοποιήθηκαν.

_atuvc

Το cookie __atuvc δημιουργείται και διαβάζεται από το javascript του AddThis από την πλευρά του πελάτη, ώστε να βεβαιωθείτε ότι βλέπετε τον ενημερωμένο αριθμό αν μοιράζεστε μια σελίδα και επιστρέφετε σε αυτήν πριν ενημερωθεί η μνήμη share cache count. Κανένα στοιχείο από αυτό το cookie δεν αποστέλλεται πίσω στο AddThis και η κατάργησή του όταν τα cookies απενεργοποιηθούν θα προκαλέσει απρόβλεπτη συμπεριφορά.

cookies_enabled

Αυτό το cookie ενημερώνει την εφαρμογή ότι έχετε ενεργοποιήσει τα cookies

sc_analytics_global_cookie

Συλλογή ανώνυμων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας sc_analytics_session_cookie Συλλογή ανώνυμων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας

asp.net_sessionid

Χρησιμοποιείται από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ιστού για την διακόμιση σελίδων

Εμείς ή τρίτα μέρη εξ ονόματός μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματα (web beacons) σε συνδυασμό με cookies στους Ιστότοπους, τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα ή τις διαφημίσεις μας. Τα Web beacons μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους Ιστότοπους και μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των Ιστότοπων και της διαφημιστικής μας πολιτικής, για παράδειγμα μετρώντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν επισκεφτεί τους ιστότοπους μέσω μιας συγκεκριμένης διαφήμισης.


11. Web Beacons – τι είναι και πώς τους χρησιμοποιούμε;

Εμείς ή τρίτα μέρη εξ ονόματός μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε web beacons σε συνδυασμό με cookies στους Ιστότοπους, τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα ή τις διαφημίσεις μας. Τα Web beacons μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους Ιστότοπους και μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των Ιστότοπων και της διαφημιστικής μας πολιτικής, για παράδειγμα μετρώντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν επισκεφτεί τους ιστότοπους μέσω μιας συγκεκριμένης διαφήμισης.

Ένα web beacon είναι συνήθως μια ηλεκτρονική εικόνα που τοποθετείται σε έναν ιστότοπο, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια αγγελία και επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να καταγράφει τις απλές ενέργειες του χρήστη που ανοίγει τη σελίδα που περιέχει το web beacon. Τα Web beacons μας παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης των Ιστότοπων, τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται συγκεκριμένες σελίδες, το χρόνο προβολής του υλικού, τους τύπους προγραμμάτων περιήγησης και τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται, καθώς και τις διευθύνσεις IP από τις οποίες συνδέεστε στους ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε διακομιστή ιστού επισκέπτεστε, ενώ τα web beacons δεν παρέχουν επιπλέον πληροφορίες. Τα Web beacons είναι απλά ένας βολικός τρόπος συγκέντρωσης απλών στατιστικών στοιχείων και διαχείρισης cookies και, έχοντας τη δυνατότητα να σας αναγνωρίσουμε, είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την εμπειρία σας από τις Ιστοσελίδες, προσαρμόζοντας την επίσκεψή σας στα προσωπικά σας χαρακτηριστικά.

Όταν τα web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με cookies, ενδέχεται να καταστούν αναποτελεσματικά σε περίπτωση εξαίρεσης των cookies ή αλλαγής των ρυθμίσεων σχετικά με τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των web beacons μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.


12. Σύνδεσμοι

Οι Ιστότοποι περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Συνιστούμε να διαβάζετε αμέσως τις δηλώσεις περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής κατά την είσοδό σας σε άλλους ιστότοπους. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Ιστοτόπων.


13. Τα δικαιώματά σας

ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Συνήθως θα σας ενημερώνουμε (προτού συλλέξουμε τα δεδομένα σας) αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς ή αν σκοπεύουμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε τέτοιου είδους επεξεργασία, κάνοντας κλικ σε ορισμένα πλαίσια στη σελίδα εγγραφής, τα οποία χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων σας, ή χρησιμοποιώντας την επιλογή διαγραφής στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση consumerrelations@lil-lets.com ή στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς και να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε ανακρίβειες. Εάν θέλετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς. Θα χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και να διευκρινίσετε ποιες πληροφορίες χρειάζεστε. Ενδέχεται να σας επιβαρύνουμε με ένα τέλος προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή αντιγράφου των πληροφοριών σας.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις εκ μέρους σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς ή τη χρήση στην οποία τα υποβάλλουμε. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, ή αν θέλετε να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, στείλτε μας είτε email στη διεύθυνση consumerrelations@lil-lets.com, privacy@lil-lets.com

είτε γράψτε μας στη διεύθυνση:

Web Feedback
Lil-Lets UK Limited
3rd Floor Radcliffe House
Blenheim Court
Solihull
B91 2AA

Ή, εναλλακτικά, στη διεύθυνση:
Lil-Lets UK Limited
PO Box 14568
Blenheim Court
Solihull
B91 9LN

Παρακαλείσθε να επισυνάψετε τα ταχυδρομικά σας στοιχεία και μια επιταγή £2,00 πληρωτέα στην Lil-lets UK Limited, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδά παροχής στοιχείων όσον αφορά τις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Επιτρόπου Πληροφόρησης στη διεύθυνση www.ico.org.uk.


14. Δικαιοδοσία

Η παρούσα πολιτική Απορρήτου θα διέπεται αποκλειστικά και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, των οποίων τα δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε οποιαδήποτε διαφορά, με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να κινήσουμε και να συνεχίσουμε νομικές διαδικασίες σε εναλλακτικές δικαιοδοσίες, κατά την αποκλειστική μας κρίση.