Κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου μας για να αγοράσετε προϊόντα, να απαντήσετε σε μια προσφορά, να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή έρευνα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και παρέχοντάς μας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου μας και δίνετε τη συναίνεσή σας ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας με τις μεθόδους και για τους σκοπούς που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου μας και σύμφωνα με αυτή.

1. Αποδοχή

1.1

1.1 Οι όροι που περιγράφονται πιο κάτω (μαζί με τα αναφερόμενα έγγραφα) καθορίζουν τους όρους χρήσης σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών (το «Περιεχόμενο») που είναι διαθέσιμα μέσω των δικτυακών τόπων στις διευθύνσεις www.lil-lets.com, www.lil-lets.co.uk, www.becomingateen.com, www.becomingateen.co.uk και όλων των σχετιζόμενων δικτυακών τόπων που συνδέονται με τις διευθύνσεις www.lil-lets.com, www.lil-lets.co.uk, www.becomingateen.com, www.becomingateen.co.uk, οι οποίοι παρέχονται από τη Lil-Lets, τις θυγατρικές και τις συνδεόμενες εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων ανά τον κόσμο (οι «Δικτυακοί Τόποι»), είτε ως καλεσμένος/η είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους. Κάνοντας χρήση των Δικτυακών Τόπων, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους τηρείτε. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους.


2. Πληροφορίες σχετικά με εμάς

2.1

Οι Δικτυακοί Τόποι αποτελούν ιδιοκτησία και βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Lil-lets UK Limited (στο εξής θα αναφέρεται και με το α’ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού). Είμαστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καταχωρημένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρειών 548990. Η έδρα μας βρίσκεται στη διεύθυνση Second Floor Radcliffe House, Blenheim Court, Solihull, West Midlands, England B91 2AA.


3. Προσβασιμότητα

3.1

Η πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιούμε την υπηρεσία που παρέχουμε στους Δικτυακούς Τόπους άνευ ειδοποίησης (βλ. πιο κάτω). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο οι Δικτυακοί Τόποι δεν είναι διαθέσιμοι οποτεδήποτε ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

3.2

Προκειμένου να εγγραφείτε ως χρήστης των Δικτυακών Τόπων πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών.

3.3

Σκοπεύουμε να επικαιροποιούμε τακτικά τους Δικτυακούς Τόπους και διατηρούμε το δικαίωμα αναστολής, μεταβολής, τροποποίησης, προσθήκης ή αφαίρεσης τμημάτων του Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στους Δικτυακούς Τόπους μας οποτεδήποτε. Οι πληροφορίες στους Δικτυακούς Τόπους ενδέχεται να μην έχουν επικαιροποιηθεί σε δεδομένη χρονική στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης του εν λόγω υλικού. Αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο των Δικτυακών Τόπων ή να τους κλείσουμε επ’αόριστον.

3.4

Αν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί ένα κωδικός ταυτοποίησης χρήστη, ένας κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να μεταχειρίζεστε την εν λόγω πληροφορία ως εμπιστευτική και δεν πρέπει να τη γνωστοποιείτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Έχουμε το δικαίωμα απενεργοποίησης οποιουδήποτε κωδικού ταυτοποίησης χρήστη ή κωδικού πρόσβασης οποτεδήποτε, είτε επιλέγεται από εσάς είτε παρέχεται από εμάς, αν, κατά τη γνώμη μας, δεν συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης.

3.5

Είστε υπεύθυνος/η να προχωρήσετε σε όλους τους απαραίτητους διακανονισμούς για να έχετε πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους. Επίσης, έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες όρους και συμμορφώνονται με αυτούς.


4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

4.1

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αδείας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους Δικτυακούς Τόπους και στο Περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτούς.

4.2

Το συνολικό περιεχόμενο αυτών των Δικτυακών Τόπων, συμπεριλαμβανομένου του οπτικού σχεδιασμού και της κωδικοποίησης, υπόκειται στην προστασία των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright) και ανήκει στην ή η άδεια χρήσης του παραχωρείται από τη Lil-lets UK Limited. Τα «LIL-LETS», «LIL-LETS PROVEN THE BEST PROTECTION», «WHISPER WRAPPER», «FRESHLOCK», «DRYLOCK» και «SmartFit» αποτελούν σήματα της Lil-lets UK Limited κατατεθέντα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

4.3

Έχετε λάβει εξουσιοδότηση ώστε να βλέπετε το Περιεχόμενο αυτών των Δικτυακών Τόπων αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Το Περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων προστατεύεται από τη βρετανική και τη διεθνή νομοθεσία και ο τίτλος κυριότητας επί του Περιεχομένου δεν θα περιέρχεται σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό. Με την επιφύλαξη όλων των συναφών δικαιωμάτων. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί δικαιωμάτων αναπαραγωγής, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους.

4.4

Επιτρέπεται η εκτύπωση ενός αντιγράφου και η λήψη αποσπασμάτων από οποιαδήποτε σελίδα(ες) των Δικτυακών Τόπων για προσωπική αναφορά και επιτρέπεται να προσελκύετε την προσοχή άλλων ατόμων εντός του οργανισμού σας στο υλικό που δημοσιεύεται στο Δικτυακό Τόπο.

4.5

Απαγορεύεται η τροποποίηση των αντιγράφων γραπτής ή ψηφιακής μορφής οποιουδήποτε υλικού το οποίο έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και απαγορεύεται η χρήση εικόνων, φωτογραφιών, ακολουθίας βίντεο ή ήχου ή γραφικών ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

4.6

Η θέση μας (και η θέση οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συγγραφέων) ως συγγραφείς του Περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων πρέπει να αναγνωρίζεται πάντοτε.

4.7

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη λήψη της σχετικής άδειας από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους. Η σχετική άδεια πρέπει να ζητείται γραπτώς από το Γενικό Διευθυντή στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση.

4.8

Σε περίπτωση που εκτυπώνετε, αντιγράφετε ή κατεβάζετε οποιοδήποτε μέρος του Δικτυακού Τόπου κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμα που έχετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο θα παύει άμεσα και θα πρέπει, κατ’επιλογή μας, να επιστρέφετε ή να καταστρέφετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.


5. Εικόνες

5.1

Ορισμένα άτομα στις εικόνες που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς Τόπους είναι μοντέλα. Όλα τα πρόσωπα που απεικονίζονται στις εικόνες οι οποίες χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς Τόπους έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για τη χρήση της εικόνας τους από εμάς.


6. Στήριξη στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στους Δικτυακούς Τόπους

6.1

Έχουμε καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στους Δικτυακούς Τόπους είναι ακριβείς κατά το χρόνο δημοσίευσής τους. Ωστόσο, ενδέχεται να γίνονται ακούσια και περιστασιακά λάθη.

6.2

6.2.1 Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιεύεται στους Δικτυακούς Τόπους δεν αποσκοπεί στο να θεωρείται ιατρική συμβουλή στην οποία θα πρέπει να στηρίζεστε. Κατά συνέπεια, αποποιούμαστε κάθε υπαιτιότητα και ευθύνη που προκύπτει από τη στήριξη οποιουδήποτε επισκέπτη των Δικτυακών Τόπων σε αυτό το υλικό ή οποιουδήποτε προσώπου που ενδέχεται να έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο αυτών.

6.2.2 Πέρα από τις διατάξεις του Άρθρου 3.3., διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις ερωτήσεις ‘Ask Vicki’ που υποβάλλονται στους δικτυακούς τόπους www.becomingateen.com ή www.becomingateen.co.uk και ενδέχεται να μην απαντούμε σε όλες τις υποβληθείσες ερωτήσεις. Ενίοτε, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να απαντά τις ερωτήσεις κάποιο άλλο μέλος της ομάδας για λογαριασμό της Vicki. Η Vicki (ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της ομάδας που απαντά για λογαριασμό της) δεν έχει ιατρική κατάρτιση και δεν είναι ειδική σε όλους τους τομείς, οπότε δεν μπορεί να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις ή σε ερωτήσεις που απαιτούν τη συμβουλή ειδικού. Αν η Vicki αδυνατεί να βρει την απάντηση σε μια ερώτηση, θα προσπαθεί να προτείνει μια άλλη πηγή βοήθειας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε ερωτήσεις που θεωρούνται ανάρμοστες ή προσβλητικές.

6.3

Αν έχετε ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε ένα πρόβλημα υγείας ή θα θέλατε βοήθεια σε ένα θέμα για το οποίο δεν είμαστε σε θέση ή δεν είμαστε οι κατάλληλοι να σας συμβουλεύσουμε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία με τα κατάλληλα προσόντα ή μια υπηρεσία που εξειδικεύεται στο σχετικό τομέα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους Δικτυακούς Τόπους δεν έχουν στόχο να υποκαταστήσουν τις ιατρικές οδηγίες του γιατρού σας ή τις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών στους Δικτυακούς Τόπους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε ερωτήσεις που θεωρούνται ανάρμοστες ή προσβλητικές.


7. Η ευθύνη μας

7.1

Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και ακρίβεια των Δικτυακών Τόπων, το Περιεχόμενο παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή υποσχέσεις σχετικά με την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τα τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποποιούμαστε ρητά δια του παρόντος:

7.1.1 Όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και λοιπούς όρους που ενδέχεται να συνάγονται βάσει νομοθετήματος, του κοινού δικαίου ή του δικαίου της επιείκειας.

7.1.2 Κάθε ευθύνη για άμεση, έμμεση ή αποθετική απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τους Δικτυακούς Τόπους ή σε σχέση με τη χρήση, αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης των Δικτυακών Τόπων, οποιωνδήποτε Δικτυακών Τόπων συνδέονται με αυτούς και οποιωνδήποτε υλικών δημοσιεύονται σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ευθύνης για:

  • (α) απώλεια εισοδήματος ή εσόδων
  • (β) απώλεια εργασιών
  • (γ) απώλεια κερδών ή συμβολαίων
  • (δ) απώλεια δεδομένων
  • (ε) απώλεια φήμης και πελατείας
  • (στ) σπατάλη ωρών διοίκησης και γραφείου και
για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, όπως κι αν προκύπτει και είτε προκαλείται από αδικοπρακτική ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε από ενδοσυμβατική ευθύνη ή κατά άλλον τρόπο, ακόμα και αν μπορούσε να προβλεφθεί.

7.2

Το ως άνω άρθρο 7.1 δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια, ούτε για ψευδή παράσταση με δόλο ή ψευδή παράσταση για ένα θεμελιώδες θέμα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.


8. Πληροφορίες για εσάς και τις επισκέψεις σας στους Δικτυακούς Τόπους

8.1

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Lil-Lets. Κάνοντας χρήση των Δικτυακών Τόπων, συναινείτε στην εν λόγω επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.


9. Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των Δικτυακών Τόπων

9.1

Τα συμβόλαια για την προμήθεια αγαθών που συνάπτονται μέσω των Δικτυακών Τόπων ή ως αποτέλεσμα των επισκέψεων που γίνονται από εσάς, διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις προμήθειας της Lil-Lets.


10. Ιοί, ηλεκτρονική πειρατεία και άλλα αδικήματα

10.1

Απαγορεύεται:

10.1.1 η κακή χρήση των Δικτυακών Τόπων εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές

10.1.2 η απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους Δικτυακούς Τόπους, στο διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένοι οι Δικτυακοί Τόποι ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τους Δικτυακούς Τόπους ή

10.1.3 η επίθεση κατά των Δικτυακών Τόπων μέσω επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης.

10.2

Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος άρθρου 10.1, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο περί Κακής Χρήσης Υπολογιστών (Computer Misuse Act) του 1990. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση αυτού του είδους στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω αρχές γνωστοποιώντας τους την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του είδους, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους θα παύει άμεσα.

10.3

Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστικό εξοπλισμό σας, υπολογιστικά προγράμματα, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης των Δικτυακών Τόπων από εσάς ή λόγω λήψης από εσάς οποιουδήποτε υλικού από αυτούς ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο που συνδέεται με αυτούς.

10.4

Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν πάντοτε ένα πρόγραμμα κατά των ιών σε κάθε υλικό που κατεβάζουν από τους Δικτυακούς Τόπους.


11. Σύνδεσμοι

11.1

Δεν χρειάζεται να ζητάτε άδεια για να συνδέεστε με τους Δικτυακούς Τόπους. Ωστόσο, σε κάθε σελίδα ή αρχείο πρέπει να προβάλλεται το URL του. Διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης της άδειας σύνδεσης άνευ ειδοποίησης.

11.2

Οι σύνδεσμοι προς τους Δικτυακούς Τόπους πρέπει να εισάγονται με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και να μην βλάπτουν ούτε να εκμεταλλεύονται τη φήμη μας.

11.3

Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμου προς τους Δικτυακούς Τόπους με τέτοιον τρόπο ώστε να συνάγεται οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, υποστήριξης ή χορηγίας του εν λόγω δικτυακού τόπου ή των προϊόντων ή υπηρεσιών του από τη Lil-lets UK Limited.

11.4

Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμου από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ο οποίος δεν σας ανήκει.

11.5

Από τους Δικτυακούς Τόπους παρέχουμε συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται απλώς και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης.

11.6

Παρόλο που εξετάζουμε αυτούς τους άλλους δικτυακούς τόπους για να αξιολογήσουμε την ποιότητά τους, δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια, την ποιότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών ή των συμβουλών που παρέχουν αυτοί οι δικτυακοί τόποι και οργανισμοί. Η εισαγωγή συνδέσμων προς αυτούς δεν πρέπει να θεωρείται ως οποιουδήποτε είδους υποστήριξη προς ένα δικτυακό τόπο, οργανισμό ή προϊόν. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν πάντοτε και δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί της διαθεσιμότητας των συνδεδεμένων σελίδων.


12. Γενικές διατάξεις

12.1

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει από ή σχετίζεται με μια επίσκεψη στους Δικτυακούς Τόπους παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να εγείρουμε διαδικασία εναντίον σας για παραβίαση αυτών των προϋποθέσεων στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

12.2

Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κρίνεται από κάποια αρμόδια αρχή ως άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός σε οποιονδήποτε βαθμό, ο εν λόγω όρος, προϋπόθεση ή διάταξη θα αποκόπτεται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις που θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

12.3

Οι παρόντες όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας.

12.4

Η Lil-Lets διαχειρίζεται και λειτουργεί τους Δικτυακούς Τόπους από την έδρα της στο Solihull, West Midlands, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλοι δικτυακοί τόποι της Lil-Lets ενδέχεται να τυγχάνουν διαχείρισης και να λειτουργούν από διάφορες τοποθεσίες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Παρόλο που οι Δικτυακοί Τόποι είναι προσβάσιμοι σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που εξετάζονται, αναφέρονται, παρέχονται ή προσφέρονται μέσω ή από τους Δικτυακούς Τόπους διαθέσιμα σε όλα τα πρόσωπα ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες, ούτε είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Η Lil-Lets διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την παροχή και ποσότητα οποιουδήποτε χαρακτηριστικού, προϊόντος ή υπηρεσίας προς οποιοδήποτε άτομο ή γεωγραφική περιοχή. Κάθε προσφορά για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται στους Δικτυακούς Τόπους είναι άκυρη εκεί όπου απαγορεύεται. Αν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους από μια τοποθεσία εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

12.5

Ενδέχεται να αναθεωρούμε τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε μέσω της τροποποίησης αυτών. Από εσάς αναμένουμε να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα κατά καιρούς ώστε να παρατηρείτε τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που παρέχονται στους παρόντες όρους χρήσης ενδέχεται, επίσης, να μην ισχύουν ενόψει άλλων διατάξεων ή ειδοποιήσεων που δημοσιεύονται σε άλλα σημεία στους Δικτυακούς Τόπους.

12.6

Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία για το υλικό που εμφανίζεται στους Δικτυακούς Τόπους, επικοινωνήστε μαζί μας στην πιο πάνω διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση consumerrelations@lil-lets.com